HİSARCIK KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI İHALE İPTAL İLANI

:

İHALE İPTAL İLANI

1-İdarenin : Hisarcık Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı
a) Adı

b) Adresi

: 82.Yıl Mahallesi S.Demirel Bulv. No:4

(Kaymakamlık Hizmet Binası Kat:2)- Hisarcık/Kütahya

c) Telefon ve Faks Numarası : (274)  481 38 43
d) Elektronik Posta Adresi (varsa) :hisarcikkhgb@hotmail.com

 

2-İhale Konusu Yapım İşinin  Adı : Hisarcık İlçesi Kutlubeyler Köyü  İçme Suyu  Tesisi ve Çatak, Halifeler, Beyköy, Sefaköy, A.Yoncaağaç. ve Y.Yoncaağaç Köyü Grup İçme Suyu Tesisi  GES Yapım İşi

 

3-İptale Konu İlanın Yayımlandığı

Kamu İhale Bülteni Tarihi

 

:Kütahya Valiliği, Hisarcık, Tavşanlı,Sima Kaymakamlığı internet sitesi ve ilan tahtası ile Hisarcık Belediye Başkanlığı ilanı

4-İhale Tarihi : 03/05/2023

 

5-İhale İptal Tarihi : 03/05/2023

 

6-İptal Nedeni : İhaleye ait İdari Şartnamenin 7.6.maddesinde; “Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 26038 Sayılı 29/12/2005 Tarih veli resmi Gezatede Yayımlanan Yapım İşlerinde İş deneyiminde Değerlendirilecek benzer İşler tebliğinde yer elan A/ Grubu Alt Yapı İşleri IV gurubu işler İçme –Kullanma Suyu  işleri      (GES Yapım İşi) benzer işler iş olarak kabul edilecektir. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 50‘ sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler ve Elektrik Mühendisi  diploması kabul edilecektir.” metnindeki “…iş deneyimini gösteren belgeler ve Elektrik Mühendisi…..” kelime arasındaki “ve” kelimesi “veya” olarak yazılması gerekirken sehven “ve” olarak yazıldığından ihale rekabetine engel teşkil etmesi nedeniyle söz konusu ihale iptal edilmiştir.

You may also like...